šias tas

šias tas
šiàs tàs pron. indef. KlbIII24(Lkm) žr. šis tas: Šiàs tàs reikia ir apsvilkt sustaisyt Smal. lš to vargo vis šiàs tàs išeis Ds. Šią̃ tą̃ ir aš aždirbu Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tas — tàs (tùs LD313(Pns, Lp, Kb), Mrk, tàsis, tasaĩ; R, MŽ, tasaĩn, taseñ), tà (to LD311, LKGI713(Skp, Pnd, Plš), toj Lzd, toji, tojė̃, ton (tõn?) LD433, tonai LD432) pron. demons. K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD369, H, R, MŽ, Sut, N, L, pl. tiẽ (tie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šias — šiàs pron. indef. (ppr. su atliepiamuoju žodžiu „tas“) KlbIX211(Rm) šis: Tai kada jis teip darė? – Gi jau ant šią̃ galą (ne taip seniai, arčiau į šiuos laikus) Mžš. Tai šiàs, tai tas kliūva – ir vis to čėso nėr Vdš. Tai šią̃, tai tą darau Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sprogti — sprogti, sta, o K, Š, DŽ, NdŽ 1. intr. dėl tam tikros reakcijos staiga su stipriu smūgiu išskirti energiją: Laivo triumuose sprogo siera, ir laivas akimirksniu nuskendo sp. Sprogstamosiomis medžiagomis vadinami junginiai arba jų mišiniai, kurie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tęsti — tę̃sti, ia, ė ( o Dbč, Pls) K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ; SD113, SD28, R, MŽ, Sut, N, M, L 1. tr. I, Grv tempiant daryti ilgesnį, platesnį, didesnį: Jei trumpas, tę̃sia Prl. Petneša gumulastinė, kaip tęsi, tįsta, kaip atleidi, susitraukia J. Kailį, skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • versti — ver̃sti, ver̃čia, ver̃tė K, DŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. KBII154, Rtr, BŽ266 daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti: Versk kūlvertais vežimą šieno J. Ans muni ver̃ta, aš i vėl sėdu Yl. Kiaulės lovį ver̃čia, ėst nori Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trumpas — 2 trum̃pas, à adj. (4) KBII114, LsB190, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD164, Lex56, B830, H, R, MŽ, Sut, I, N, M, L pršn. ilgas. 1. K kuris nedidelio ilgio, striukas: Strubas drabužis, t. y. trum̃pas J. Neturėjau trum̃po rūbo, ilgiausiu paltynu apsvilkus, tai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Occitan conjugation — This article discusses the conjugation of verbs in a number of varieties of the Occitan language, including Old Occitan. Each verbal form is accompanied by its phonetic transcription. The similarities with Catalan are noticeable. Contents 1 First …   Wikipedia

  • mažas — 1 mãžas, à adj. (4) 1. SD141, R, K kuris nedidelio ūgio, aukščio, nedidelių matmenų: Atėjo mãžas žmogelis Rm. Pasistatė mãžą namelį Prn. Uogos dar mãžos kaip žirneliai Jnš. Mãžas kaip pipiras Rs. Mažas kai pupa J.Jabl. Mažas kaip nagas Sim …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vežti — vèžti, vẽža, vẽžė 1. tr. SD1194,196, SD399, H, H176, R, R151, MŽ, MŽ200, Sut, KBII162, K, D.Pošk, M, LL278, L, Rtr, ŠT66, BŽ61, FrnW, KŽ, LKT100(Užv), Žlb, End, Rsn, Klp, Žeml, Šl, Gsč, Škn, Skrb, Sdb, Pc, Pn, Jdp, Km, Lel, Aps, Dbg,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trankyti — trankyti, trañko, trañkė KBII176, K; M iter. trenkti. 1. tr., intr. K, L, Rtr, Š, Ser, DŽ, KŽ kelti triukšmą, daužyti, stumdyti, baldyti: Netrankyk stalą J. Virtuvėje puodus trañkė NdŽ. Dideli lašai trañkė mano nugarą NdŽ. Iškūlė visus javus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”